בחודשים האחרונים תלמידות שכבת ט' עסקו בנושאים או דמויות הקשורות לחברה הישראלית וחקרו אותם. הבנות בחרו מגוון נושאים כגון האישה בחברה הישראלית, וועדות חקירה, בן גוריון, בגין ועוד.

לאחר חקירה עיונית של הנושא התלמידות התבקשו להעביר את מסקנותיהן מהעבודה למימד ויזואלי. התלמידות הכינו עבודות יפות שהוצגו בתערוכה בחלל מבואת בית הספר.

לצפייה בתערוכה לחצו כאן