18 ביוני 2018

תאריך/זמן אירוע
18/06/2018
10:00 - 12:00
התנדבויות כיתתיות
18/06/2018
12:00 - 15:00
יום בישול שכבות ז-י

19 ביוני 2018

תאריך/זמן אירוע
19/06/2018
כל היום
יום שיא בהיסטוריה שכבת י'
19/06/2018
כל היום
יום שיא בשפות שכבת ט'

20 ביוני 2018

תאריך/זמן אירוע
20/06/2018
כל היום
יום סוף שנה