27 באפריל 2018

תאריך/זמן אירוע
27/04/2018
כל היום
סיור מגמת ארץ ישראל

29 באפריל 2018

תאריך/זמן אירוע
29/04/2018 - 01/05/2018
כל היום
טיול שנתי חטיבה

2 במאי 2018

תאריך/זמן אירוע
02/05/2018
10:00 - 11:00
שיחה מפי מרים פרץ

3 במאי 2018

תאריך/זמן אירוע
03/05/2018
כל היום
ל"ג בעומר - אין לימודים