23 בינואר 2018

תאריך/זמן אירוע
23/01/2018 - 24/01/2018
כל היום
סמינר חלמיש

24 בינואר 2018

תאריך/זמן אירוע
24/01/2018
כל היום
אזכרה לעולי הגרדום
24/01/2018
כל היום
חלוקת תעודות - חטיבה

25 בינואר 2018

תאריך/זמן אירוע
25/01/2018
כל היום
חופשת מחצית - חטיבה

28 בינואר 2018

תאריך/זמן אירוע
28/01/2018 - 30/01/2018
כל היום
סמינר מודיעין

31 בינואר 2018

תאריך/זמן אירוע
31/01/2018
כל היום
ט"ו בשבט