27 בספטמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
27/09/2017
7:30 - 11:30
תיכון - הכנה ליום כיפור
27/09/2017
11:30 - 12:00
שיחה - הרבנית רחל קרן

28 בספטמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
28/09/2017
כל היום
חטיבה - סיור הכנה ליום כיפור

29 בספטמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
29/09/2017
כל היום
ערב יום כיפור - אין לימודים

30 בספטמבר 2017

תאריך/זמן אירוע
30/09/2017
כל היום
יום כיפור - גמר חתימה טובה