תאריך/זמן אירוע
14/12/2017 - 20/12/2017
כל היום
חופשת חנוכה
20/12/2017
כל היום
הכנה לפולין