תאריך/זמן אירוע
07/01/2018
14:00 - 18:30
יום היכרות
07/01/2018
14:00 - 18:30
יום היכרות לבנות שכבת ו'