תאריך/זמן אירוע
11/01/2018
9:30 - 13:30
סדנאות
11/01/2018
11:30 - 12:30
שיחה עם ח"כ רחל עזריה