תאריך/זמן אירוע
23/01/2018 - 24/01/2018
כל היום
סמינר חלמיש
23/01/2018
8:00 - 11:30
יום שיא אנגלית
23/01/2018
12:00 - 15:00
חידון הלכה יומית