תאריך/זמן אירוע
23/01/2018 - 24/01/2018
כל היום
סמינר חלמיש
24/01/2018
כל היום
אזכרה לעולי הגרדום
24/01/2018
כל היום
חלוקת תעודות - חטיבה