תאריך/זמן אירוע
18/02/2018 - 23/02/2018
כל היום
שבוע חינוך גופני
19/02/2018
13:00 - 14:00
טורניר כדורסל