תאריך/זמן אירוע
18/02/2018 - 23/02/2018
כל היום
שבוע חינוך גופני
22/02/2018
כל היום
הפקה של מגמת יידיש
22/02/2018
כל היום
יום שיא בתושב"ע - חטיבה