תאריך/זמן אירוע
04/03/2018 - 05/03/2018
כל היום
הכנה לפולין
05/03/2018
כל היום
טיול