תאריך/זמן אירוע
07/03/2018 - 13/03/2018
כל היום
המסע לפולין
08/03/2018
8:00 - 11:30
יום שיא בגמרא