תאריך/זמן אירוע
07/03/2018 - 13/03/2018
כל היום
המסע לפולין
11/03/2018 - 13/03/2018
כל היום
מסע בארץ