תאריך/זמן אירוע
07/03/2018 - 13/03/2018
כל היום
המסע לפולין
11/03/2018 - 13/03/2018
כל היום
מסע בארץ
12/03/2018
10:00 - 11:30
יום הפאי
12/03/2018
13:00 - 15:15
יום הלכה