תאריך/זמן אירוע
22/04/2018
14:30 - 21:00
אסיפת הורים
22/04/2018
19:30 - 21:30
ערב סיכום פולין