תאריך/זמן אירוע
08/05/2018
0:00
סיור מגמת ארץ ישראל
08/05/2018
11:30 - 15:00
מפגשים