תאריך/זמן אירוע
09/05/2018 - 10/05/2018
כל היום
אירוע התרמה לספרייה
09/05/2018
8:30 - 13:30
יום שיא בתנ"ך