תאריך/זמן אירוע
20/05/2018
כל היום
שבועות - חופש
20/05/2018
18:30 - 20:15
לימוד