תאריך/זמן אירוע
06/06/2018
כל היום
תערוכת אמנות י"ב
06/06/2018
11:00 - 12:00
טורניר ספורט שכבת ז'
06/06/2018
14:00 - 18:00
מבחן מסכם במדעים שכבת י'