תאריך/זמן אירוע
12/06/2018
8:30 - 10:00
יום שיא באנגלית שכבת ט'
12/06/2018
12:30 - 15:00
יום שיא בתושב"ע חטיבה