תאריך/זמן אירוע
14/06/2018
8:00 - 13:00
יום שיא באנגלית שכבת י'
14/06/2018
8:30 - 10:00
הכנה לחופש וחטיבה
14/06/2018
11:00 - 12:00
שיחה על הפליטים בסוריה - חטיבה