תאריך/זמן אירוע
18/06/2018
10:00 - 12:00
התנדבויות כיתתיות
18/06/2018
12:00 - 15:00
יום בישול שכבות ז-י