תאריך/זמן אירוע
19/06/2018
כל היום
יום שיא בהיסטוריה שכבת י'
19/06/2018
כל היום
יום שיא בשפות שכבת ט'