pelechgirls (177)ייחודה של תכנית הלימודים במגמת אמנות היא בכך שהיא משלבת מרכיב מעשי הכולל סדנה יצירתית לצד לימוד עיוני המרחיב את הדעת ומפתח מיומנויות ביקורתיות של חשיבה וצפייה.

 

תכנית הלימודים מותאמת לשינויים שחלו בתפיסות ההוראה – למידה בכלל ולאלו בתחום האמנות בעשורים האחרונים, בפרט. לימוד האמנות אינו כרונולוגי אלא מתרכז בסוגיות תרבותיות, חברתיות ופילוסופיות הקשורות לאמנות המודרנית, הפוסט-מודרנית והעכשווית.

עידן השעתוק הדיגיטלי ותהליך הגלובליזציה חוללו שינויים ביחסים בין היוצר והיצירה, הצופה ומרחב התצוגה. ובשל כך שיח האמנות מתבסס על ריבוי פרשנויות הנובע מהיבטים שונים: סוציולוגי,פסיכולוגי, מגדרי ורב תרבותי. הבנת השיח מצריכה מיומנות של פענוח ופרשנות.
artתכנית הלימודים תקנה לתלמידות כלים ומיומנות להבין את שפת היסוד בתחומי הציור, הפיסול, האדריכלות, הצילום, ווידאו ארט והמדיה הדיגיטלית. התלמידות תלמדנה על האמנות כתהליך תקשורת של העברת מסרים, אופני הצפנה ופענוח. מהלך זה יתבצע באמצעות צפייה, התבוננות ביצירות אמנות, קריאה והתנסות עצמית בסדנה. תכנית הלימודים תעסוק בסוגיות כמו ביקורת חברתית, יחסי אמן מקום, זהות ותרבות. נעסוק גם בביטויים של התבוננות במציאות וייצוגה ומסורת וחדשנות באמנות. כמו כן תלמד יחידה של העמקה בתקופה ובפלך בחרנו להעמיק בתקופת הרנסנס.

הסדנה באמנות היא מרחב למידה המאפשר לתלמידות לבטא מחשבות, רעיונות ועמדות באמצעים אמנותיים, רישום, הדפס, ציור בצבע, פיסול, צילום ווידאו ארט. התלמידות תכרנה את מרכיבי המדיה השונים ותתנסנה בהן באפן חוויתי. הסדנה תעסוק בתהליכים של יצירה, פיתוח הדמיון והחשיבה החזותית.

במסגרת לימודי האמנות יוצאות תלמידות המגמה לסיורים במוזיאונים, גלריות, סדנאות מחוץ לבית הספר ופגישות עם אמנים.

ערב רישום מגמת אמנות תשעזלמי מיועדת המגמה? לכל תלמידה שאוהבת ומתעניינת באמנות. לתלמידות שמחפשות מקום לביטוי יצירתי ואישי. אין צורך בידע, או ניסיון קודם או כישרון לציור. אנו מאמינות שבכל אחת חבוי כישרון וביכולתנו לחשוף אותו ולאפשר לכל תלמידה לבטא את מחשבותיה באמנות בצורה טובה ולהגיע להישגים .

דרישות המגמה: בסוף כיתה י"ב כל תלמידה מציגה פרויקט  גמר שהיא יצירה אישית המשקפת ומסכמת את התנסותה בסדנה. במסגרתו התלמידה תביא לידי ביטוי חשיבה חזותית, רעיון, נושא ומסר באמצעים חזותיים, מדיה, חומר וטכניקה הכל ע"פ בחירה אישית של התלמידה. הגשת הפרויקט כוללת הגשת נייר עמדה ותיק עבודות מסכם של העבודות שנעשו במהלך הסדנה.

הציון בסדנה יהיה 30 אחוז מהציון הסופי של התלמידה בבגרות.

בחלק העיוני תהיה בחינה מסכמת בסוף כיתה י"ב שתכלול גם מרכיב מעשי-יצירתי של מחווה לאמן ופרויקט אוצרות.

חלוקת עומס:

בכיתה י"א הבנות תגשנה עבודות בסדנה ובלימוד העיוני אבל עיקר העומס הוא בכיתה י"ב לקראת הגשת פרויקט הגמר. העומס מתחיל להיות מורגש בסמוך לחודש טבת ועד פסח.

slide5

ההתנסות בסדנה תסייע לתלמידות לגבש תיק עבודות שאותו הן תוכלנה להציג בבחינות הקבלה לבתי ספר לאמנות ומחלקות הארכיטקטורה בטכניון ובאוניברסיטת תל- אביב, כמו כן לימודי הסדנה יאפשרו להן לעמוד בבחינות הכניסה במקומות אלו הכוללים בחינה ברישום ומשימה יצירתית.