‍‍12.21.2015 // ט׳ טבת תשע״ו

השבוע במפגשים נערכה אסיפה כללית, ראשונה לשנה זו, בה העלו מועצת תלמידות וההנהלה את שאלת גיוון התפילה לדיון בית ספרי ולהצבעה.