‍‍02.01.2016 // כ״ב שבט תשע״ו

ביום רביעי התארחה בבית הספר הועדה המלווה של משרד החינוך לבדיקת ההערכה החלופית הנעשית בפלך, ופרויקט המעורבות החברתית. תודה למורים ולתלמידות ולצוות בית הספר שתרמו להצלחת הביקור.