‍‍03.18.2014 // ט״ז אדר ב' תשע״ד

ב"מפגשים" שמעו בנות יא' את הרצאתו של ד"ר קלמן נוטריוס על 800 שנות יהודי פולין, וביום חמישי, תענית אסתר, יצאו הבנות לסיור ביד ושם. בכך פתחנו את ההכנה לקראת המסע לפולין.