‍‍12.04.2015 // כ״ב כסלו תשע״ו

 

בית מדרש בוגרות - מפגש ראשון