פלך פועל לשילוב פעילויות העשרה במערכת הבית ספרית, מעבר ללימודים הפורמליים, כיוון שאנו מאמינים שהייחודיות של פלך טמונה בין השאר ביכולתינו כצוות הוראה לאתגר את התלמידות ולהציע להן הוראה מסדר גבוה. אחד הדברים הנעשים בבית הספר על מנת לממש חזון זה הינו הנושא השנתי.

בכל שנה נבחר נושא מרכזי אחד שסביבו ניתן למקד את ההעשרה שבית הספר מעניק לתלמידותיו.

הנושא השנתי שלנו השנה הוא 'האחר'. הנושא השנתי בא לידי ביטוי בתוכנית 'מפגשים', בפעילויות ייחודיות, בתערוכות שונות לאורך השנה, במסגרת שיעורים מקצועיים כחלק מתוכנית הלימודים ועוד.

האחר תמר 2נושא זה מאפשר לנו לבחון לעומק את עצמנו ואת החברה בה אנו חיות. עצם השאלה – מיהו 'אחר'? מה השוני בינינו ובין אנשים נוספים? מדוע אנו מכנים מישהו 'אחר'? האם בשל פחד? רתיעה? או מתוך כוונות אחרות?! במהלך השנה אנו בוחנות את החברה הישראלית ורואות את האחרים הקיימים בה. כמו כן, בחנו את הרעיון החברתי שעומד מאחורי האחרות וגידור חברות ואנשים מסוימים. לאורך השנה בחנו דוגמאות שונות ל'אחרים', לדוגמא: האפרטהייד בדרום אפריקה, האחר במדע, תרבויות שונות, הרמב"ם כאחר ומיוחד, השתלות איברים, עיוורון ועוד. חלק מהתערוכות המתחלפות ברחבי בית הספר מוקדשות לנושא זה, הן על ידי הצוות והן בביצוע של מגמות אומנות.