בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה פתחנו בחטיבת הביניים מספר שיעורי בחירה המאפשרים לבנות טעימה מתחומי עניין מגוונים. במסגרת זו מתקיימים השנה לימודי פסיכולוגיה, כתיבת יוצרת, שפת הסימנים, יזמות ולימודי ארץ ישראל.
בנות העתודה המדעית מקבלות במסגרת התכנית שלהן העשרה בחשיבה מדעית מתמטית ופיזיקלית והן יכולות להצטרף גם כן לשיעורי המצויינות האחרים.