‍‍12.25.2013 // כ״ב טבת תשע״ד

את השיעור הפותח בתוכנית דב"ש העבירה אמירה רענן. השיעור עסק ביחס בין המושג חיי עולם לחיי שעה ובהשלכות שאמורות להיות לכך לגבי בניית סל התרופות במדינת ישראל.