‍‍03.14.2016 // ד׳ אדר ב' תשע״ו

יום שלישי בבוקר הוקדש לחלק האחרון של נושא החזון של פלך. התלמידות התחלקו לקבוצות לפי אתרי הסיור שהשתתפו בו בשבוע שעבר ובחנו את המשפטים מתוך החזון ששייכים לאותו מקום.