‍‍12.28.2016 // כ״ח כסלו תשע״ז

ביום ראשון נפגש יורם אלמכיאס, עם בנות החטיבה לשיחת הכנה לטיול שהתקיים בהמשך השבוע, בה דיבר עם הבנות על מקור החג וייחודומדוע אנו חוגגים שמונה ימים, מדוע נאמר בו הלל שלם ומה מקומן של הנשים במצוות החגבנוסף, יורם סקר היסטורית את התקופה שקדמה למרד ועמד על מאפייני התרבות היוונית וכיצד תרבות זו עמדה במתח מול חיי היהודים תחת השלטון היווני.