בכל שנה מתקיימת בבית הספר ה"פלכיאדה", יום ספורט לזכרה של חגית צדוק אותו מארגנת שירה אמסל, רכזת החינוך הגופני בבית הספר, יחד עם שאר צוות החינוך הגופני.
במהלך היום הגדוש מתקיימות משימות ספורטיביות המתפרשות על פני תחנות שונות, ובהן ענפי ספורט שונים, ריקוד והופעות.כל בנות בית הספר מחולקות לקבוצות רב שכבתיות הצוברות נקודות לאורך היום כולו, ובסופו מחצית המתלמידות זוכות במקום הראשון.