‍‍02.21.2018 // ו׳ אדר ב' תשע״ח

ביום שני, להשלמת הלימוד בשיעורי גמרא, כיתות ט' קיימו יום שיא בנושא תפילה כנגד קרבנות או אבות תקנום. בחלק הראשון של היום שמענו שיחות מנשים שדיברו על התפילה שלהן ממקום אישי. בחלק השני עיבדנו את הלימוד על ידי צילום חפצים ומצבים המביעים את המתח הקיים בתפילה היום, קטע בתפילה שהן מחוברות אליו ואת העולם כפי שהוא משתקף בעיני המתפללת.