‍‍06.24.2014 // כ״ו סיון תשע״ד

ביום חמישי, בנות ט' נסעו למכון "צומת", כסיכום לימודיהן במחצית הזו בשיעורי הלכה. בדרך עצרו בצומת הגוש לתת צ'ופרים ודברי מתיקה לחיילים. לאחר מכן שמעו הרצאה על טכנולוגיה והלכה במכון באלון שבות וצפינו בתערוכה האינטראקטיבית. לאחר הביקור נפגשו התלמידות עם אוריה מבורך, ר"מית במדרשת ברוריה, בנושא פוסט מודרניזם כביקורת תרבות.