תכנית לימודים – כתה י"א
מטרה לימודית – יחידה וחצי של בגרות ביידיש וספרותה
פרויקטים :
I. שבת יידיש – בסוף למידה על שבת בספרות ובפולקלור, מתקיימת שבת יידיש משותפת II. ספרי ילדים – התלמידות מכינות ספרונים כיישום דקדוקי (כגון

"מילוני")
III. ביקור במקומות – תערוכות רלוונטיות לחומר הנלמד, הצגות תיאטרון וכו'

תערוכת השטעטל

נושאי הלימוד: כל נושא נלמד כחודש וחצי ויש עליו מבחן. 1. ימים נוראים – מתוך החוברת. סיפורים, שירים ותרגילים
המטרה החינוכית היא להדגיש את היחס בין אדם לחברו ליחס בין אדם למקום.

2. משפחה לעבן – קריאת ההצגה "הדיבוק" של אנסקי (בעברית) ומתוכה קריאת קטעים ביידיש, מעובדים בכת

3. שבת -חוברת סיפורים על מסירות נפש בשמירת שבת, שירים וניגונים, שמות בגדים, מנהגים, מאכלים ועוד. בסיום יש שבת יידיש.ה: "שלום בית" של י.ל פרץ; "החכם והתם" של ר' נחמן; "אויפן וועג שטייט א בוים" של א. מאנגער; "רייזעלע" של מ. געבירטיג…
המטרה החינוכית היא הערכת מקום המשפחה בחיים היהודיים.

המטרה החינוכית: "יותר מאשר היהודי שומר את השבת השבת שומרת אותו".

 

4.ביוגרפיות של סופרי יידיש – על כל תלמידה לכתוב ביוגרפיה על סופר ולהציג אותה בעל פה בכיתה יחד עם קטע ספרות. התלמידות נבחנות על כך בבגרות.

5. הכנסת אורחים
טקסטים לקריאה (קטעים מעובדים)
o דער דיבוק – אנסקי
o חסידיש – י. ל. פרץ
o די מגילה – א. מאנגער
o שירים – ק. מאלאדאווסקי
o טביה החולב/סיפורים – שלום עליכם
o שירי שואה – סופרים שונים/מרדכי געבירטיג

בגרות (2 יח"ל)
בעל פה – שירי מרדכי געבירטיג + שיחה (1 יח"ל)
בכתב – ספרות + דקדוק (1 יח"ל)

מטרות לימודיות:
o ידיעת כל הזמנים + מודוסים
o קריאה ותרגום של קטעים ספרותיים מעובדים
o ביטויים אידיומטיים
o חיבור
o שיחה

תכנית לימודים – כתה י"ב
הפרויקט הגדול של שנה זו היא הצגה על בסיס ספר
מעבדים טקסט של הצגה ומציגים – 2 יח"ל
חזרה והעמקה של החומר הדקדוקי והלשוני של שלוש השנים הקודמות על ידי עריכת שיחון יידיש-עברית/עברית-יידיש. השיחון יכלול משפטים יסודיים לניהול שיחה בכל תחומי החיים.

 

הפקה ביידיש תש"פ

 

 

הפקה ביידיש תשע"ז