מגמת לימודי ארץ ישראל הינה מקצוע אינטגרטיבי המשלב תחומי עניין מגוונים במקצועות ידיעת הארץ (גיאולוגיה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה והיסטוריה) ומתמקד בלמידת הנושאים בשטח. במהלך השנתיים מסיירות התלמידות ולומדות שתי יחידות על ירושלים מראשיתה ועד איחודה במלחמת ששת הימים. ושתי יחידות איזוריות לבחירה: נגב, מישור החוף, ההר המרכזי וצפון הארץ. הלימודים משולבים בסיורים יומיים ובקמפוס מרוכז של שלושה ימים. יחידת בגרות נוספת כוללת עבודת מחקר בתחום הנלמד לבחירה- א"י-טופ. סה"כ 5 יחידות לימוד.