בית ספר פלך מאמין כי העמקה בלימודים ההומאניים חיונית לצמיחתו של אדם לחיי תורה ומשמעות. בחירה בהעמקה בלימודי הרוח נעשית מתוך עמידה מפוכחת מול המגמה העכשווית של עולם הדעת החותר יותר ויותר לכיוונים מעשיים בדמות מדעי החברה והטבע.

 

משתתפות התכנית ירכשו ידע והבנה של תהליך התפתחות המחשבה האנושית במערב באמצעות בחינה של יחסי היחיד והכלל בתקופות השונות. בחרנו בציר המארגן "פרט וחברה" משום ששאלות אלה מעסיקות את התלמידות גם בחייהן מחוץ לבית הספר ועל גיבוש תפיסת עולמן.

 

הלמידה תתבסס על קריאת חלקים משמעותיים ורציפים מטקסטים קלאסיים ראשוניים בעברית או בתרגום לעברית ודיון בהם. עם התקדמות הקריאה יצברו התלמידות ניסיון בקריאה, יפתחו מיומנויות פרשניות ויבנו באופן הדרגתי תמונה רחבה יותר של התקופה והתרבות ושל ההקשר הרעיוני של הטקסטים. הפרשנות והתפישה הרחבה של התלמידות ייבנו מתוך דיון ולעיתים באמצעות קריאת טקסטים משניים. התכנית תשאף להימנע מאירועי הערכה רבי משקל ותכיל מגוון אירועי הערכה חליפיים, מגוונים ומרובי כתיבה המבוססים על ביצועי הבנה.

 

בלימודי המגמה מכוונים ליצירת מפגש מעצב זהות מתוך העמקה בטקסטים קלאסיים בתרבות היהודית והמערבית ופיתוח מיומנויות ברמה גבוהה. דבר זה נעשה באמצעות למידה עתירת קריאה ודיון, כתיבה מרובה והערכה חלופית.

 

בכל יחידת לימוד יילמדו הרקע ההיסטורי והאירועים החשובים, השאלות הפילוסופיות שהטרידו את המחשבה האנושית הכללית והיהודית והביטויים התרבותיים באמנות ובספרות שנתנה האנושות להתפתחות זו. יחידות התכנית: העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה המוקדמת, המאה ה-19, המאה ה-20.

 

לימודי המגמה הם בהיקף של חמש יחידות לימוד לבגרות – סך הכל 450 שעות – 6 ש"ש במשך שנתיים וחצי (י, יא ומחצית יב) ומועברים על ידי צוות מורי המקצועות ההומניסטיים בבית הספר.

 

כותבי התכנית: גדי איתי, שירה ברויאר, חנה גודינגר (דרייפוס), ד"ר ימימה חובב, מתניה מאלי, סופי פפר. הכותבים כולם מגיעים מרקעים שונים במדעי הרוח ובעלי ותק של שנים רבות בהוראה, הנחיה וכתיבת תכניות לימודים.