במסגרת מטלת 'הערכה חלופית' בתנ"ך העמיקו בנות שכבת י' בנושאים שונים בחומש במדבר.

כל קבוצת בנות למדה נושא אחד לפי בחירתה, תוך עיון במקורות שונים (החל מפרשנים מסורתיים ועד למאמרים מודרניים), וסיכומם באופן יצירתי על פי עקרונות האינפוגרפיקה. העבודה כללה שימוש במיומנויות ניתוח, השוואה, תפיסת רוחב, סיכום ותמצות.

התלמידות השקיעו זמן ומחשבה בלימוד הנושאים ולאחר שהעמיקו ולמדו עליהם, יצרו כרזות המסכמות בצורה ברורה ומעניינת את הנלמד. בין השאר הן עסקו באישה סוטה, חטא בעל פאור, פרה אדומה, בנות צלופחד וכו'. כל הנושאים נלמדו בהקשר לנושא רחב יותר כגון שכר ועונש, אחריות חברתית, אמונה וכדו'.

הכרזות נתלו ברחבה שבין הכיתות על מנת שכולם יוכלו להינות מהעבודה היפה של התלמידות. תודה למורה ליאת פרבר שריכזה והובילה את הפרויקט.