‍‍11.25.2014 // ג׳ כסלו תשע״ה

ההרשמה לחט"ב פלך נעשית כחלק מתהליך ההרשמה העירוני.

במהלך חודש ינואר יתקיימו ימים פתוחים לתלמידות וערב הסברה להורים.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר עיריית ירושלים\חינוך על יסודי – https://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/Education/Notebook24828/Pages/Default.aspx

הורים לבנות שאינן יכולות להירשם דרך העירייה מוזמנים לפנות אלינו במייל לקבלת פרטים נוספים –

pelechativa@pelech.org.il