מידע למועמדות ז' – ההרשמה לחט"ב פלך נעשית כחלק מתהליך ההרשמה העירוני

תאריכים של ימים פתוחים וערב הורים יפורסמו בהמשך..

 

 

מועמדות לתיכון (ט-יב)
למידע נוסף על תהליך מועמדות והרשמה לשנת הלימודים הבאה ניתן לפנות למזכירות בית הספר pelech@pelech.org.il

בהצלחה!