‍‍09.07.2014 // י״ב אלול תשע״ד

בנות המשלחת לפולין של שכבת יב' יצאו למסע והן תשובנה בשבוע הבא. ארזה ורהפטיג היא מרכזת המשלחת ודבוירה המורה ליידיש ועדה המורה להסטוריה מלוות את הבנות במסע.

בנות יב' שבחרו שלא לצאת לפולין יצאו לשלושה ימי של המסע בארץ בהדרכתו של יורם אלמכיאס. הבנות תבקרנה באתרים מרכזיים בסיפור ההעפלה של שארית הפליטה לארץ ואף יפגשו עם עדים למעשים המרתקים שהתרחשו בארץ ושהובילו להקמת המדינה.