‍‍12.24.2014 // ב׳ טבת תשע״ה

השבוע במפגשים אירחנו את הרב מאיר נהוראי, רב המושב משואות יצחק לכבוד שנת השמיטה. הרב פתח בלימוד הפסוקים ובהבחנה בין המושגים השונים: שבת כאשר מדובר על הארץ ושמיטה כאשר מדובר בכספים. הרב הציג את המורכבות שיש עבור חקלאיים יהודיים בשמירת המצוות התלויות בארץ בכלל ואת מצוות השמיטה בפרט.