‍‍10.07.2014 // י״ג תשרי תשע״ה

השבוע ב"מפגשים" אירחנו את אמיר ויסברוד מהצוות המדיני במשרד החוץ. הוא פרט והרחיב לגבי היחסים בין ישראל, האיסלם-וארה"ב ונתן דגש נרחב על המורכבות הקיימת בתנועות דעאש, חמאס ופת"ח.