‍‍01.21.2015 // א׳ שבט תשע״ה

ביום ראשון בנות המצוינות "מבואות משפט" סיירו בבית המשפט העליון לאחר שסיימו ללמוד את פרק המשפט הציבורי בתכנית הלימודים. הסיור התחיל בהסבר על מיקום בית המשפט ועל החיבור שבין הרשויות המחוקקת, המבצעת והשופטת. הבנות ראו את ספריית השופטים ואת האנשים השונים הבאים בשערי בית המשפט – שופטים, רשמים, עורכי דין ונאשמים. לאחר מכן, הן נכנסו לתוך דיון אמיתי באולם בית משפט, וראו ושמעו כיצד מתנהל הליך משפטי בערכאה הגבוהה בישראל.