‍‍09.27.2016 // כ״ד אלול תשע״ו

בימים שלישי ורביעי עברו כיתות י"ב סמינר הכנה ל"שנת המשך" שאחרי סיום השמינית והלאה. בסמינר נחשפו לאפשרויות השונות שבפניהן, לתהליכים שיש לעבור השנה בתחום המיון והבחירה, וקיבלו כלים חשובים להתמודדות עם הבחירות שעומדות בפניהן כנשים דתיות בעולם שבחוץ.