‍‍05.01.2017 // ה׳ אייר תשע״ז

בתחילת השבוע יצאה המשלחת של בנות מגמת פיזיקה יא-יב לסמינר הלימודי במאיץ החלקיקים בסרן, שוויץ.