"אהבתי את הדרך שבה הניחה מורה- זלדה מילה ליד מילה: יש שהניחה מילה רגילה אחת, יומיומית, ליד מילה אחרת, גם היא שגורה ונדושה, והנה בצירופן פתאום, מתוך עצם היותן זו ליד זו, שתי מילים רגילות לגמרי שאינן רגילות לעמוד זו אצל זו, כמו רץ ביניהן פתאום איזה זיק חשמלי והרהיב לי את רוחי השוחרת פלאי מילים…" (עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך , ירושלים 2002, עמ' 334).

 

תכנית הלימודים המוגברת בספרות מורכבת מ-3 יח"ל הנלמדות בכתות י"א- י"ב. 3 היחידות המוגברות מצטרפות ליחידת החובה בספרות וליחידת החובה במחשבת ישראל הנלמדות בכיתות האם ומזכות יחד ב- 5 יח"ל- ספרות מורחב.

במסגרת הלימודים במגמה נתוודע למגוון יצירות מן הספרות העברית ומספרות העולם, שנכתבו בתקופות שונות, במקומות שונים ובז'אנרים שונים. במסגרת הלימודים במגמה נבסס את ההיכרות והמודעות לדרכי עיצוב שונות בספרות, נחדד את היכולת להקשיב לטקסט ולזהות בו משמעות גלויה וסמויה ונסגל יכולת ניתוח עצמאית של טקסטים. כמו כן, נקדיש מקום לקריאת מאמרים, לעיון משווה של תרגומים שונים ו/או עיבודים קולנועיים ולפיתוח יכולת ההבעה בעל פה ובכתב.

התכנית המוגברת בנויה סביב העמקה ב-3 נושאים שונים, בהתאם לבחירת המורה. נושאים לדוגמה: נשים ונשיות, ילדים ויַלְדוּת בספרות, בזכות הקריאה של הטקסט הספרותי, זוגיות ואהבה, "שקופים", שואה וכדומה.

ספרים רבותילמי מיועדת המגמה?
המגמה מיועדת לתלמידות החשות בנוח במחיצת המלים. שוחרות ספרות המעוניינות להרחיב את אופקיהן, להעמיק ביצירות מספרות העולם לצד יצירות מהספרות העברית, להתוודע לז'אנרים שונים ולדרכי העיצוב הייחודיות להם ולרכוש מיומנויות ניתוח עצמאיות בטקסט הספרותי. בנות שאינן חוששות מעבודה קשה שתקדם אותן ותשכלל את דרכי התבוננותן בעולם ובעצמן.

מה נדרש מהתלמידה במהלך הלימודים?
הבנה מעמיקה של היצירות הנלמדות ושכלול יכולת הניתוח העצמית.
נכונות לעבודה רצינית ושיטתית בכיתה ובבית, קריאה מרובה, השתתפות ומעורבות בדיונים, שכלול יכולת ההבעה בכתב, כתיבת מבחנים והגשת עבודות, התמודדות עם טקסט שלא נלמד (אנסין) והגשת מטלת חקר/עיון משווה.
יכולת תכנון ועמידה בלוחות זמנים- סיום מטלות הקריאה והגשת העבודות במועד.

חלוקת עומסים בין י"א לי"ב:
דרכי ההערכה מסכמות:  בחינת בגרות בעל פה על שלושת הנושאים והגשת תלקיט אנסינים + עיון משווה בין יצירות/חקר (ביטוי למיומנויות ניתוח והבנה עצמאית של טקסטים).
ההיבחנות המסכמת בבחינה בעל פה על ידי בוחן חיצוני, נעשית רק בסוף כיתה י"ב, אך במהלך כיתה י"א מתחילים לתרגל אנסינים ומגישים מטלת חקר/עיון משווה שייכללו בתלקיט המוגש בסוף י"ב.

ספרים2מאפיינים ייחודיים של המגמה:
השיעורים במגמה מתנהלים באווירה אינטימית, במתכונת של דיון בקבוצות קטנות בהנחיית מורה, עבודה עצמית ועבודה בזוגות.
במגמה נחשפים לטקסטים רבים, מורכבים ומגוונים בספרות העברית ובספרות העולם.
הלמידה בקבוצות קטנות לאורך תקופה בת שנתיים יוצרת אינטימיות בין תלמידות המגמה והמורה, ומאפשרת למידה משמעותית ושיח אמיתי ומעמיק בנושאים ערכיים, אישיים, חברתיים ולאומיים, מתוך חשיפה לרוחב תרבותי ולהשכלה כללית. כלומר, במהלך השנה מתגבשת קבוצה הלומדת לקרוא יצירות ספרות אך גם לקרוא את עצמה…
הלמידה במגמה מועשרת בצפייה בסרטים, ניתוח יצירות אומנות שיחדדו שאלות בינתחומיות, מפגש עם מרצה אורח ויציאה משותפת לערבים ספרותיים ו/או הצגות.

מה התלמידה תדע בתום הלימודים (או: אז מה יצא לי מזה…?):

שיח מעמיק עם עצמך, עם חברותייך ועם כותבים וקוראים בתקופות אחרות ומקומות אחרים.
הרחבת אופקים והשכלה כללית- היכרות עם מגוון טקסטים מורכבים, מעוררים, לעתים מערערים… שלא בהכרח היית פוגשת…
רב תחומיות- הספרות מזמנת מפגש עם תחומים שכנים כמו:  פסיכולוגיה, פילוסופיה, תאטרון, אמנות, ספרות ועוד.
הכשרה אינטנסיבית בכתיבה.
תלמידי ספרות מוגבר מקבלים בונוס של 25 נק' בהרשמה לאוניברסיטאות.