ספריית פלך היא הלב של בית הספר. זהו מקום בו הבנות מוצאות מקום ללמוד ולנוח.

בין המדפים ניתן למצוא מגוון של ספרים הקיימים לרשותן של הבנות לעיון ולהשאלה.

צוות הספרניות עומד לרשות הבנות בכל שאלה ודואג לסייע בעבודות חקר, בהפניה לספרים מתאימים ובסיעור מוחות בכל נושא במהלך השנה. צוות הספריה גם דואג לקיים מדי תקופה תערוכות מתחלפות בנושאים שונים בהתאם לתקופה או לנושא השנתי.

מדי שנה מתקיים "מצעד הספרים" של משרד החינוך בו נוטלות חלק תלמידות בית הספר שבוחרות את הספר שהשפיעה עליהן בכל שנה. הספרייה של פלך חושפת בפני הבנות את העולמות העשירים שקיימים בספרי הקריאה החדשים והקלאסיקות.