מזה כמה שנים קיימת בפני בנות החטיבה הבחירה לקחת חלק בלימוד העמוד היומי,לימוד לשמה. מדי שנה התלמידות הבוחרות באפשרות זו מרגישות שהיא תרמה להן כלומדות, כבנות-בית בעולם התורה וכמתבגרות.

דבורה, המורה לגמרא, מספרת: השנה מתקיים הלימוד בימי חמישי שבו משכימות תלמידות מכיתה ח' ולומדות את הפרק השביעי של מסכת ברכות. הפרק עוסק בברכת הזימון שלפני ברכת המזון. בנוסף ללימוד פשט הגמרא ועבודה על כלי למידה, אנו דנות ומעיינות בנושא ומעשירות את עולם ההשקפה והתורה שלנו.