שלשה בקרים בשבוע משכימות 5 בנות כיתה ח' ללימוד מסכת מגילה בקרוב לאחר סיום פרק א' יצטרפו אלינו גם מבנות כתה ז.

בלימוד העמוד היומי המורים מתחלפים אך הבנות מתמידות. אנו נפגשים בחדר התלמידות ולומדים את ה"עמוד" היומי שלנו, ההופך לעיתים כאשר הפלפול, הוויכוח והדיון התלמודי תוססים ל"שורה יומית".

בלימוד זה המורים מתחלפים ובכל אחד משלשת הימים מלמד מורה אחר, אך התלמידות נשארות ומתמידות אנחנו מקווים כי נזכה עד סוף השנה לסיים את המסכת. ולהמשיך בשנה הבאה למסכת הבאה.